News Details

Vestition and First Profession of the seven novices


Sr.Seena Thundiyil, Sr.Rosmi Poovathanickal, Sr.Ushas Plathottathil, Sr.Anu Kizhakkeparambil, Sr.Jomia Thekkedathu, Sr.Nimya Chemplavil,Sr.Nimmy Varayathukarottu.